• Anasayfa
  • |
  • BAZI YÖNETMELIKLERIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK

BAZI YÖNETMELIKLERIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK

“Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik” 05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete yayımlanmıştır, bahsekonu yönetmelik uyarınca; - Gemi Koordinasyon Yönetmeliği - Denizcilik Yüksek Okulu Yönetmeliği -Sivil Hava Meydanlarında, Limanlarda ve Sınır Kapılarında Görevli Kuruluşların Teknik Nitelikteki ve İşletmecilik Bakımından Özellik Arzeden Hizmet ve Görevlerinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik - VHF Deniz Telsizlerinin Performans Standartları ve Ölçme Yöntemleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -YK Başkan ve Üyeleri -S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. -YK Yedek Üyeleri -VDAD -DTO Şubeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası)