• Anasayfa
  • |
  • Bazı Doğal Sit Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan İlan Edilmesi

Bazı Doğal Sit Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan İlan Edilmesi

"Muğla İli, Bodrum İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Umurça-Kumbahçe-Kızılağaç Mahalleleri Kıyı Kesimi Doğal Sit Alanı" ile "Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Yelken Adası Doğal Sit Alanı " nın  Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Kararlar ile "Muğla İli Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların (Ula İlçesi Gökova, Akyaka ve Akçapınar Mahalleleri)  Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesine İlişkin 17/1/2018 Tarihli ve 2018/11264 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Ekinde Yer Alan "17/K1" Numaralı Alanın Doğu Sınırlarının, 440 ve 455 Numaralı Koordinat Noktalarından İtibaren Yeniden Belirlenmesine" ilişkin Karar 26.06.2021 tarih ve 31523 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu kararlara ilişkin ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlar Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

700_1859_baz_do_al_sit_alanlar_n_kesin_korunacak_hassas_alan_ilan_edilmesi.pdf