• Anasayfa
  • |
  • Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan İlan Edilmesi

Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan İlan Edilmesi

"Antalya İli, Kaş İlçesi Sınırları İçerisine Bulunan Demre Çayı Mevkii, İstanbul İli, Beykoz İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Riva Deresi Batısı ve Şile İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Ağva Doğal Sit Alanları ile  Van İli, Muradiye İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bendimahi Sazlıkları Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Kararlar" 05.10.2022 tarih ve 31974 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu kararlara ilişkin ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlar Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

714_2929_baz_alanlar_n_kesin_korunacak_hassas_alan_ilan_edilmesi.pdf