• Anasayfa
  • |
  • Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sayın Üyemiz,
 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından “Bankalarca  Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin  Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  07.02.2014 tarih ve 28906 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 
Bahse konu Yönetmelik,
 MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Libya’da yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile Libya’da ve/veya Libya’ya yönelik faaliyetleri bulunan gerçek ve tüzel kişilere bankalarca kullandırılan krediler ve diğer alacaklar hakkında 31/12/2014 tarihine kadar aşağıda belirtilen hükümler uygulanır:
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bankalarca denizcilik sektöründe kullanılmak üzere kullandırılan krediler ve diğer alacaklar hakkında 31/12/2014 tarihine kadar aşağıda belirtilen hükümler uygulanır:”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Suriye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile Suriye’de ve/veya Suriye’ye yönelik faaliyetleri bulunan gerçek ve tüzel kişilere bankalarca kullandırılan krediler ve diğer alacaklar hakkında 31/12/2014 tarihine kadar aşağıda belirtilen hükümler uygulanır:
MADDE 4 – Bu Yönetmelik 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.”
 
şeklinde olup Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr ) “Mevzuat Duyuruları” bölümünde de yayınlanmaktadır.  
                                                   
Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.                                               

 
Saygılarımızla,

                                                                                                                       
                   

Murat TUNCER
Genel Sekreter  
Ek: Dağıtım Listesi (1 Sayfa)         
 
 
DAĞITIM
GEREĞİ :                                                                BİLGİ:
- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                          - Sn. Sefer KALKAVAN
- Türk Armatörler Birliği                                               TOBB DTO’ları Konsey Başkanı
- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                   - Meclis Başkanlık Divanı
- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                  - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                  
- S/S İstanbul Anadolu Yakası Kumcular                    - Sn. Erol YÜCEL
  Üretim ve Pazarlama Kooperatifi                               TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.
- T.D.İ. A.Ş.                                                             - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri      
- İstanbul Şehir Hatları Tur. San. ve Tic. A.Ş.              - İMEAK DTO Şube YK Başkanları
- İDO A.Ş.                                                               - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.
- GİSBİR                                                                  - Meclis Üyeleri                                 
- GESAD
- Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği
- KOSTBİR
- Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.
- YAGESAD
- RODER
- UND
- TÜRKLİM
- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri
- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği
- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.
- Gemi Brokerleri Derneği
- Gemi Tedarikçileri Derneği
- ZEYPORT
- GEMTAC
- SULİM
- Koster Armatörleri Derneği
- İstanbul Turistik Yüzer Tesis İşletmeleri Derneği    
- Balık Müstahsilleri Derneği
- S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği
- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği
- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği      
- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği
- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası
- Gemi Mühendisleri Odası
- Oruç Reis Denizciler Kulübü
- S.S. Avrasya Deniz Taş. Turz. Hiz. İnş. San. ve Tic. Aş.
- S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Koop.
- S.S. Boğaziçi Yolcu ve Tur. Den. Mot. Taş. Koop.
- Beyden Deniz Ulaşım Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
- S.S. Mavi Marmara Deniz Yolcu ve Turizm Mot. Taş. Koop.
- S.S. Kartal Deniz Yolcu Yük ve Tur. Mot. Taş. Koop.