• Anasayfa
  • |
  • BANDIRMA LIMAN YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

BANDIRMA LIMAN YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

“Bandırma Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 29.12.2007 tarih ve 26743 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişiklik yönetmeliği ile, 21/7/1980 tarihli ve 17054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bandırma Liman Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde14-Patlayıcı, parlayıcı ve benzeri tehlikeli maddeler taşıyan gemiler iç limana giremez. Ancak, kabotaj hattında çalışan ve patlayıcı, parlayıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri kapalı kaplar içerisinde nakleden motorlu kara taşıtları ile motorlu kara tankerlerini taşıyan gemiler, Denizcilik Müsteşarlığının izni ve kıyı tesislerine işletme izni verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği mevzuatta belirtilen emniyet tedbirlerinin alınması koşuluyla, iç limanda kendilerine tahsis edilecek rıhtım veya iskeleye yanaşarak tahmil-tahliye yapabilir. Gemilere yakıt ikmali yapacak akaryakıt gemileri, Liman Başkanlığının izni ile yangına ve denize akaryakıt dökülmesine karşı gerekli tedbirleri almak koşuluyla iç limanda gemilere yakıt verebilir." Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Meslek Komite Başkanları -YK Başkan ve Üyeleri -İMEAK DTO Şubeleri -YK Yedek Üyeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB sayfası)