• Anasayfa
  • |
  • Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/20)

Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/20)

"Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/20)"  27.06.2021 tarih ve 31524 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, Ek'te sunulmaktadır.

Söz konusu Tebliğ ile 03.05.2021 – 31.12.2023 tarihleri arasında, Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıtlı, geçerli ruhsat tezkeresine sahip bir balıkçı gemisi ile su ürünleri avcılık faaliyeti yapan ve istilacı balon balıklarından Lagocephalus sceleratus, Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Tylerius spinosissimus, Lagocephalus lagocephalus, Sphoeroides pachygaster, Torquigener flavimaculosus türlerinin Akdeniz ve Ege Denizine kıyısı olan illerde avcılığını yapacak balıkçılara;

-Lagocephalus sceleratus türünün 500.000 adede kadar (500.000 adet dahil) her bir adedi başına 5 Türk Lirası destekleme ödemesinin yapılacağı,

-Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Tylerius spinosissimus, Lagocephalus lagocephalus, Sphoeroides pachygaster, Torquigener flavimaculosus türlerinin 5.000.000 adede kadar (5.000.000 adet dahil) her bir adedi başına 50 Kuruş destekleme ödemesinin yapılacağı,

-Balon balığı avcılığı yapacak balıkçı gemilerinde ihtiyaç duyulacak koruyucu eldiven, sızdırmaz poşet ve benzeri malzemelerin bulundurulacağı,

-Balon balıklarının sadece Tarım ve Orman İl Müdürlüklerince belirlenen noktalardan karaya çıkartılacağı,

-Balıkçıların, avladıkları balon balıklarını karaya çıkartıp teslim edinceye kadar geçen süre içerisinde, diğer balıklarla ya da diğer balıkların temas ettiği araç/gereçlerle temas etmemeleri ve sızdırmaz poşet veya kapalı kaplarda taşınmaları konusunda gerekli önlemleri alacağı,

-Balon balığı alımlarının, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren beş iş günü sonra başlayacağı,

hususları belirtilerek, Tebliğ kapsamında diğer belirtilen Balon Balığı Türlerinin avlanması, Balon Balığı avcılığı yapacak Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıtlı, geçerli ruhsat tezkeresine sahip Balıkçı Gemilerinin müracaat ve izin belgesi düzenlenmesi, Balon Balığının bertaraf işlemleri ve ekonomiye kazandırılmasına ilişkin iş ve işlemler ile idari yaptırımları düzenlenmektedir.

Ayrıca, 02.12.2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/37) yürürlükten kaldırılmıştır.

"Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ'in (Tebliğ No: 2021/20)" tamamı Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat bölümünde yayınlanmakta olup, ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

699_1857_balon_bal_avc_l_n_n_desteklenmesine_ili_kin_tebli_no_2021_20_.pdf