• Anasayfa
  • |
  • Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektöründe Yaşanan Sorunların Araştırılmasına Dair Karar

Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektöründe Yaşanan Sorunların Araştırılmasına Dair Karar

Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektöründe Yaşanan Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına, Genel Kurulun 20.03.2023 tarihli birleşiminde karar verilmiş olup, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 21 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışılmasına karar verilmiş olup, bu Karar 21.03.2023 tarih ve 32139 sayılı Resmi gazetede yayımlanmıştır.           

Söz konusu Karar’a Odamızın web sayfasından (https://www.denizticaretodasi.org.tr/) Genel/Teknik ve Mevzuat Duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.              

Bilgilerinize arz/rica ederim.

220_868_bal_k_l_k_ve_su_r_nleri_sekt_r_nde_ya_anan_sorunlar_n_ara_t_r_lmas_na_dair_karar.pdf