• Anasayfa
  • |
  • Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektöründe Yaşanan Sorunların Araştırılması İçin Kurulan Meclis Araştırma Komisyon Üyeleri Hk.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektöründe Yaşanan Sorunların Araştırılması İçin Kurulan Meclis Araştırma Komisyon Üyeleri Hk.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektöründe Yaşanan Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla bir Meclis Araştırması açılarak, Meclis Araştırma Komisyon üyeleri Anayasa'nın 98'inci, îçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca kurulan (10/5, 6, 8, 22, 58) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine Genel Kurulun 10.10.2023 tarihli 5'inci Birleşiminde yapılan seçimde ve Komisyonun Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üyelikleri için 17.10.2023 tarihindeki Komisyon toplantısında yapılan seçimde belirlenmiş olup 19.10.2023 tarih ve 32344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar'a Odamızın web sayfası (https://www.denizticaretodasi.org.tr/) "Genel/Teknik ve Mevzuat" duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

711_2482_bal_k_l_k_ve_su_r_nleri_sekt_r_nde_ya_anan_sorunlar_n_ara_t_r_lmas_i_in_kurulan_meclis_ara_t_rma_komisyon_yeleri_hk.pdf