• Anasayfa
  • |
  • Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği ( Tebliğ No:2013/25) Hk.

Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği ( Tebliğ No:2013/25) Hk.

Sayın Üyemiz,
            Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği ( Tebliğ No:2013/25) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 29.05.2013 Tarih ve 28661 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
            Bahse konu Tebliğ, Odamızın Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular ve Mevzuat Bölümünde yayınlanmakta olup, 11.03.2013 tarihli ve 2013/4463 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2013 yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar gereği, stokların korunması, av baskısının azaltılması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için, on metre ve üzerindeki balıkçı gemisini kendi isteği ile avcılıktan çıkaran gemi sahiplerine yapılacak desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili  usul ve esasları düzenlemektedir.
            Bilgilerinize arz ve rica ederiz.
                                                                                              Saygılarımızla,
 
                                                                                              Murat TUNCER
                                                                                              Genel Sekreter
 
            EKLER:

            Ek-1: Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak
            Destekleme Tebliği ( Tebliğ No:2013/25) (Web Sayfamızda)

 
DAĞITIM:
Gereği:                                                                Bilgi:
-          İlgili Üyeler (Web Sayfamızda)                    - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
-          İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri
-          İMEAK DTO 01 ve 02 No’lu Meslek Komiteleri
 Üyeleri