• Anasayfa
  • |
  • Balıkçı Gemisi Kaptanı eğitimi hk.

Balıkçı Gemisi Kaptanı eğitimi hk.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Liman Başkanlığı'ndan alınan 22.04.2022 tarih ve 314290 sayılı yazıda; Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) sahalarında faaliyette bulunan balıkçı gemilerinin kaptanlarına Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü'nün ilgili kuralları hakkında bilgi verilmesine yönelik; 12 Mayıs 2022 tarihi saat 14:00'da İstanbul Bölge Liman Başkanlığı Gemiadamları Merkezi'nde (Beşyol Mah. İnönü Cad. No:3 34295 Sefaköy/İstanbul adresinde) eğitim verileceği,

Söz konusu eğitime meydana gelen kazaların önlenebilmesi açısından Balıkçı Gemisi Kaptanların katılmasının önem arz ettiği, seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması bakımından konunun ilgililere duyurulması hususu belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

342_1867_bal_k_gemisi_kaptan_e_itimi_hk.pdf