• Anasayfa
  • |
  • BALAST SUYU RAPORLAMA FORMU HK.

BALAST SUYU RAPORLAMA FORMU HK.

Balast suları ile taşınan zararlı sucul organizmalar ve patojenler, balast suları ile taşındıkları yeni deniz ekosisteminde diğer bazı canlı türlerini yok etmekte, bazı türlerin gelişimini ve faaliyetlerini etkilemekte olduğu ve ekosisteme vereceği zararlar sebebiyle; IMO bünyesinde, “Gemilerin Balast Sularının ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi” Sözleşmesi’nin 13 Şubat 2004 tarihinde imzaya açıldığı, Türkiye’nin de, Sözleşmeye taraf olma çalışmalarını başlattığı, Türk Deniz Alanlarında, özellikle Hazar petrollerinin Batı pazarlarına taşınması sırasında yoğun gemi trafiğinin yarattığı çevresel risk altında kalabileceği gibi hususlar düşünülerek, Denizcilik Müsteşarlığı bünyesinde “ Gemilerin Balast Suları İle Taşınan Zararlı Sucul Organizmaların Kontrolü Ve Yönetimi Projesi” yürütülmektedir. Bu çerçevede, Müsteşarlık koordinasyonunda, TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilen http://lodos.mam.gov.tr/liman./login.asp web sitesinden de ulaşılabilen Balast Suyu Raporlama Formlarının, Acenteler tarafından elektronik ortamda doldurulması, ilgili Liman Başkanlıklarınca onaylanması sonucu Yola Elverişlilik Belgesi düzenlenmesine karar verilmiştir. Ancak yapılan denetimler sonucunda, bahse konu Formların eksik ve amacına uygun olmayan şekilde doldurulduğu tespit edildiği İlgi yazı ile bildirilmiştir. Bu maksatla; proje kapsamında, Raporlama Formalarının amacına uygun olarak doldurulması ve problemlerin ortadan kaldırılması için Müsteşarlık koordinasyonunda, 14 Şubat 2008 tarihinde saat:14:00’de, Odamızda bir Çalıştay yapılacağı bildirilmiş olup katılım hususunu bilgi ve gereği için arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM Gereği Bilgi: -Tüm Üyelerimiz (WEB) -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri -VDAD -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri -İlgili Acenteler -İMEAK DTO Meslek Komiteleri Bşk - İMEAK DTO Şube Başkanları