BAKANLAR KURULU KARARI HK.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 8/4/2009 tarihli ve 10982 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/4/2009 tarihinde kararlaştırılmış olup, 15.05.2009 tarih ve 27229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Tüm Üyelerimiz (WEB sayfası) -YK Başkan ve Üyeleri -YK Yedek Üyeleri