BAKANLAR KURULU KARARI HK.

Rize Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 20/3/2009 tarihli ve 8338 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/3/2009 tarihinde kararlaştırılmış olup, 15.05.2009 tarih ve 27229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -YK Başkan ve Üyeleri -YK Yedek Üyeleri