BAKANLAR KURULU KARARI HK.

“4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 11/6/2008 tarihli ve 58206 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 11 inci ve 12 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/6/2008 tarihinde kararlaştırılmış olup, 20.06.2008 tarih ve 26912 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karar uyarınca Deniz Motorini ve Denizcilik Yakıtı vergi tutarları yeniden düzenlenmiştir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Tüm Üyelerimiz (WEB sayfası) -YK Başkan ve Üyeleri -YK Yedek Üyeleri -Meslek Komite Başkanları