BAKANLAR KURULU KARARI HK.

Denizcilik Müsteşarlığının taşra teşkilatında yer alan İstanbul Trabzon, Samsun, Zonguldak, Bandırma, Çanakkale, İzmir, Antalya, Mersin ve İskenderun Liman Başkanlıkları bünyesinde bulunan Gemi Sicil Dairelerinin kaldırılması ve bunların yerine adı geçen Liman Başkanlıkları bünyesinde Gemi Sicil Müdürlüğü kurulması; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan Ulaştırma Bakanlığının 10/2/2011 tarihli ve 4758 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/3/2011 tarihinde kararlaştırılmış olup, karar 09.04.2011 tarih ve 27900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -İMEAK DTO Şubeleri -YK Başkan ve Üyeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -YK Yedek Üyeleri