BAKANLAR KURULU KARARI HK.

18/5/1994 tarihli ve 94/5653 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan İzmit Liman Başkanlığının adının, Kocaeli Liman Başkanlığı olarak değiştirilmesi; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan Ulaştırma Bakanlığının 10/2/2011 tarihli ve 4649 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/3/2011 tarihinde kararlaştırılmış olup, 09.04.2011 tarih ve 27900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -İMEAK DTO Şubeleri -YK Başkan ve Üyeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -YK Yedek Üyeleri