• Anasayfa
  • |
  • BAHREYN ILE ABD ARASINDA STA İMZALANMASI HK

BAHREYN ILE ABD ARASINDA STA İMZALANMASI HK

Konu : Bahreyn ile ABD Arasında STA İmzalanması Hk.08.07.2004 Sayın Üyelerimiz; İlgi yazı: 5.7.2004 tarih ve 0411/-24524 sayılı TOBB yazısı. İlgi yazı ile; Bahreyn Büyükelçiliğimizden alınan bir yazıda, Bahreyn ile ABD arasında geçtiğimiz Mayıs ayında paraflanan Serbest Ticaret Anlaşmasının (STA) Kongrenin onayını takiben yakın zamanda imzalanması ve 1 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe girmesinin beklendiğinin belirtildiği, sözkonusu anlaşmanın ana hatlarının aşağıda yer aldığı belirtilmiştir: 1- ABD’nin Manama Büyükelçiliği yetkilileri, hazır giyim, sigortacılık ve İslami finansman sektörlerinin STA’ndan büyük yarar sağlayacağını, ABD firmalarının tekstil ve hazır giyim ürünlerinde istihdam koşulları bakımından ÇHC yerine Bahreyn’i tercih edeceklerini, Bahreyn’in sigortacılık alanında bölgede faaliyet göstermek isteyen ABD firmaları için giriş kapısı olacağını, ABD sigorta firmalarının Bahreynli firmalarla ortaklık kurabileceklerini, ABD’de güçlenen Müslüman toplumla birlikte İslami bankacılığın da büyüme şansı olan bir sektör olduğunu kaydetmişlerdir. 2- Anlaşmanın, halen Bahreyn’in ABD’ne olan 500 milyon dolarlık ihracatında kayda değer artış sağlayacağı, - Tekstil ve hazır giyim, mali hizmetler, e-ticaret, iletişim, bilgisayar ve ilgili hizmetler, sağlık, eğitim, reklamcılık, turizm, taşımacılık, inşaat ve mühendislik, ekspres kargo hizmetlerinin STA kapsamına giren ve liberalleşmesi öngörülen sektörler arasında olduğu, - STA’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, Bahreyn’de üretilen sanayi ve tarım mallarının % 96’sının ABD pazarına derhal gümrüksüz ulaşacağı, - Kalan % 4’lük bölümdeki ürünlerin gümrük muafiyeti kapsamına aşamalı olarak alınacağı, - ABD sanayi ve tarım ürünlerinin % 80’inin Bahreyn’e gümrüksüz gireceği, - Kalan % 20’lik bölüm için 10 yıllık geçiş döneminin öngörüldüğü, - Tekstil ve hazır giyim ürünlerinin 10 yıllık bir geçiş dönemine tabi olacağı, bu dönem zarfında menşe kuralına uygun ürünlerin ABD piyasasına gümrüksüz satılabileceği, (STA’nda tarif edilen menşe kuralına göre, Bahreyn üzerinden yeniden ihraç edilecek mallara Bahreyn’de % 35-40 oranında katma değer ilavesi ile ürünlerde ABD veya Bahreyn ipliği kullanılması gerekmekte, bu kural, üçüncü ülkelerin ABD gümrüğünü aşmak amacıyla, Bahreyn’i sıçrama tahtası olarak kullanmalarını önlemeyi amaçlamaktadır.) - STA ile 40 bin kişiye iş imkanı sağlanmasının gerçekçi bir beklenti olduğu, ancak yabancı sermayeyi ülkeye çekmekteki başarıya bağlı olduğu, - Anlaşmanın, Bahreyn ekonomisinin tüm veçhelerini etkileyeceği, - Yüksek düzeyli bir ortak komitenin, her yıl toplanarak anlaşmada kaydedilen ilerlemeleri gözden geçirmesinin öngörüldüğü, - Anlaşmanın, yolsuzluk karşıtı maddeler de içerdiği, - Ticareti düzenleyen mevzuatın şeffaf olacak değişiklik önerilerinin tartışmaya açık olacağı, - Anlaşmanın, Bahreyn’de çalışma hayatına ilişkin pek çok yükümlülük getirmekte olduğu, (Bahreyn’in işçi haklarının korunmasında Uluslararası Çalışma Örgütü’nün öngördüğü standartlara uyması gerekmektedir, istihdam koşullarının iyileştirilmesi için iki ülke arasında işbirliği mekanizması kurulacaktır.) - Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik olarak çevrenin korunması amacıyla ortak işbirliği forumunun oluşturulacağı, - 2005 yılı sonunda Bahreyn iletişim piyasasının tümüyle serbest olacağı, - Devlet ihale ve satınalma sisteminin güçlendirilmesi, fikir haklarının korunması, gümrük işlemlerinin etkinleştirilmesi, menşe kurallarının uygulanmasının da anlaşmanın düzenlendiği alanlar olduğu belirtilmiştir. 3- Anlaşmanın metnine internetten www.fta.gov.bh veya www.ustr.gov web siteleri üzerinden ulaşılması mümkün olup, esasen Bahreyn toplumundan anlaşmayla ilgili önerileri, yorumları olacaksa bu yöndeki katkılarını yapmalarının yönetim tarafından istendiği ifade edilmiştir. 4- Diğer taraftan, ABD’nin en büyük özel sektör kuruluşu durumundaki Amerikan Ticaret Odası’nın Bahreyn’de şube açtığı,