• Anasayfa
  • |
  • Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği Hk.

Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği Hk.

İstanbul
Sayı
Our Reference
 4112
Konu
Subject
 

Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği Hk.

Sayın Üyemiz,

            Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca ‘‘Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği ’’  25.09.2014 tarih ve 29130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bahse konu Yönetmelikte özetle;

 1- Kapsam Madde-2’de;

a) 18 gros tonilatodan küçük ticari gemi, deniz ve iç su araçlarını,

b) Özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve içsu araçlarını,

c) Bunların mâlik ve işletenlerini,

kapsam altına almaktadır.

Milli Gemi Sicili ve Türk Uluslararası Gemi Siciline tescilli ticari gemi, deniz ve içsu araçları ile silahlı kuvvetlere ait gemi, deniz ve içsu araçları hakkında bu Yönetmelik hükümlerinden muaf tutulmuştur.

2- Bağlama kütüğüne kaydedilecek gemi, deniz ve içsu araçları Madde-9 da düzenlenerek,

a) 18 gros tonilatonun altında ve 2,5 metre ve üzerindeki; Milli Gemi Siciline veya Türk Uluslararası Gemi Siciline tescil edilmemiş ticari gemi, deniz ve içsu araçlarının,

b) Boyu 2,5 metre ve üzerindeki özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve içsu araçlarının,

zorunlu olarak kaydedileceği,

Bağlama kütüğüne;

- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun bayrak çekme hükümlerine bağlı olmaksızın; yabancı uyruklu olup oturma izni bulunan gerçek kişilere ait özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve içsu araçlarının,

- Devlete ait olup temel kamu hizmetlerinde kullanılan gemi, deniz ve içsu araçlarının,

- 2,5 metrenin altındaki ticari ve özel gemi, deniz ve içsu araçlarının,

-Gençlik ve Spor Bakanlığınca tescil edilmiş spor kulübü ve federasyonların envanterinde kayıtlı olup da münhasıran spor faaliyetleri için kullanılan gemi, deniz ve içsu araçlarının,

talep olması hâlinde kayıt edileceği belirtilmektedir.

Bahse konu     Yönetmelik, Odamız (www.denizticaretodasi.org.tr) Web Sayfası  Mevzuat/Yönetmelik duyuları  bölümünde yayınlanmaktadır.

             Bilgi ve gereğini arz / rica ederiz.                                            Saygılarımızla,

                                                                                                                   

      EK: İlgili Yönetmelik ( 12 Sayfa)(Web Sayfamızda)

İsmail ASASOĞLU

Genel Sekreter V.

 

Gereği :                                                        Bilgi:

- İlgili Üyeler (Web Sayfasında)                     - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri    

- Amatör Denizcilik Federasyonu                   - İMEAK DTO Şube Başkanları

- İMEAK DTO Şube ve Temsilcilikleri

- İMEAK DTO 01,02,08,14,31,38,39,45,46 No’lu

  Meslek Komite Üyeleri                

EK :
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.
Saygılarımızla