• Anasayfa
  • |
  • Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği’nin ( ECSA), EUNAVFOR Med AB Konseyi Kararları Hk.

Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği’nin ( ECSA), EUNAVFOR Med AB Konseyi Kararları Hk.

İlgi : Avrupa Birliği  Armatörler Birliği'nin ( ECSA) 19.05.2015 tarihli 8915 sayılı yazısı.

 

İlgi yazıda,  AB Konseyi tarafından Akdeniz'deki mülteci faaliyetlerine karşı oluşturulacak olan EUNAVFOR Med askeri operasyonlarının icra edileceği ve operasyonlar neticesinde bölgedeki denizcilik faaliyetlerinin bundan etkilenebileceği bilgisine yer verilmiştir. Konu hakkındaki ilgi yazı ve çevirisi Ek' te sunulmuştur.

 

Bilgilerinize arz ederiz.                                             

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

Murat TUNCER

Genel Sekreter 

EKLER :

-EK 1 : İlgi yazının Türkçe çevirisi

-EK 2 : İlgi yazı

 

DAĞITIM

GEREĞİ:                                                                             BİLGİ:

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                               - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                                  

- Türk Armatörler Birliği                                                    

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                                                

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                        

- İMEAK DTO  Şubeleri                                                     

- RODER                                                                          

- UND                                                                                 

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.                   

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

- 15,16,17,18,19,20, 21, 22 23, 24, 25, 27,28

   29,30 Meslek  Komitesi Başkanları

- Tüm Gemi Sahipleri 

 

 

                                                                                             

410_2236_EUNAVFOR_Med_Operasyonlari_ECSA.pdf