Avrupa KOBİ Haftası Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 07.11.2022 tarih ve E-34221550-050.99-11705 sayılı yazıda;

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından iletilen yazıya atfen, Avrupa KOBİ Haftası'nın 28 Kasım-04 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirileceği ve program kapsamında çeşitli etkinliklerin düzenleneceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, ülkemizde KOBİ'lerle ilgili düzenlenecek etkinliklerin Avrupa KOBİ Haftası portalına (https://bit.ly/3UGHf4f) kayıt yapılarak gerçekleştirilebileceği ve etkinliklerin medya desteği ile görünürlüğünün artırılarak ve yaygınlaştırılarak sürdürülmesinin önem arz ettiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

 

 

819_3569_avrupa_kobi_haftas_hk.pdf