• Anasayfa
  • |
  • AVRUPA BIRLIĞI LIMANLARINDA DÜŞÜK KÜKÜRTLÜ MOTORIN UYGULAMASI

AVRUPA BIRLIĞI LIMANLARINDA DÜŞÜK KÜKÜRTLÜ MOTORIN UYGULAMASI

“ The EU Sulphur in Liquid Fuels Directive” gereği, 01/01/2008 den başlamak üzere 31/12/2009 a kadar, gemilerin Avrupa Birliği limanlarında “kükürt oranı % 0.1” i geçmeyen motorin kullanması gerekmekte olduğu; Ürünün diğer özellikleri standart DMA gasoil özelliklerinde olacağı ilgi ile bildirilmiştir. Ayrıca; 1 - % 0.1 kükürtlü gasoil, her limanda ve düzenli olarak bulunmamaktadır. 2 - % 0.1 kükürtlü motorin normal (DMA) deniz motorininden limanına göre değişmek üzere ton basına 20-25 $ (ABD) daha pahalıdır. 3 – Belli başlı İtalya ve İspanya limanları ile Kuzey Avrupa ve Baltik Bölgesinde temin edilebilmektedir. 4 – Türkiye bu evsafta motorini tüm iç piyasada kullanma kararı almış ve Tüpraş bu ürünün üretimine başlamıştır. Tüpraş’ın bu ürünü deniz yakıtı olarak vermesi ve böylece zaman içinde ülkemizde belli başlı ikmal limanlarında (İstanbul, İzmit Körfezi limanları ve İzmir gibi) ihrakiye olarak temini mümkün görülmektedir. 5 – Armatörlerimizin sıkıntı yaşamamaları için, bu evsafta yakıtı buldukları ilk yerde belli bir miktarda temin ederek “ayrı bir tankta” bulundurup, gerektiğinde kullanmaları, zorunlu olmayan bölgelerde, ISO 8217 DMA STANDARDINDA motorin kullanmaları uygun olacaktır. Bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER: EK-A: Bilgi Notu (1Syf) DAĞITIM Gereği Bilgi: - Tüm Üyelerimiz (WEB) -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - SS Motorlu Taşıyıcılar Koop. - İMEAK DTO Çevre Komisyonu - VDAD - GİSBİR - TÜRKLİM - İMEAK DTO Meslek Komiteleri Bşk - İMEAK DTO Şubeleri