ATIK KABUL TESISI HK.

08.04.2005 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı’nda Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK başkanlığında “ Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ” ile ilgili toplantıya Odamız temsilcileri de katılmıştır. Toplantıda, 1. İlgi Yönetmelikte beklenilen değişikliklerin olmadığı, mevcut haliyle devam ettiği, 2. Bu güne kadar birkaç firma dışında lisans alımına yönelik başvuru yapılmadığı ve ayrıca il il çözüm önerileri çerçevesinde özellikle örneklendirilen, İzmit Körfezi Kocaeli İlinde bulunan 40 liman tesisi için iki yol önerildiği, Bu önerilerin; a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu uyarınca, tüm atıkları alma yetkisi, limanın bulunduğu Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğu ilgili Belediye ile anlaşarak tesisler birlikte yapılabileceği, b) Firma atık alım işlemlerini kendisi yürütmek istediği takdirde; - Katı atık, çöp (evsel atık ) için Belediye ile anlaşma yapacağı, - Keza pis su için, Belediye ile anlaşma yapacağı, - Petrol ve Petrol türevleri (sintine, slop, slaç vb.) için susuzlaştırdıktan sonra (Liman Tesisi yada Üçüncü şahıslara devredebilir), bertaraf tesislerine verebilir.Bu tesisler; İZAYDAŞ, Çimento Fabrikaları ve Kireç Fabrikalarıdır. İşlemin sonuna kadar Liman Tesisi bu atıklardan sorumlu tutulacağı, belirtilmiştir. Sonuç olarak, ilgi Yönetmelik ile, atık kabul tesislerine sahip limanlar için 26 Haziran 2005 tarihine kadar, atık kabul tesisine sahip olmayan limanlar ise 26 Aralık 2005 tarihine kadar, Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan lisans almak zorundadır. Bu kapsamda Liman Tesislerinin lisans almak için yapmakta olduğu çalışmaların hangi safhada olduğunu ve Bakanlığın Liman Yöneticilerine nasıl yardımcı olabileceği hususlarının acilen bildirilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle, toplantıda firmaların 15 gün içerisinde acil durum planlarını hazırlayıp, İl Çevre Müdürlüklerine, cezalı duruma düşmeksizin başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM Gereği: Bilgi: - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - MARLİM - GİSBİR - ALTAŞ - DTO Şubeleri