ATIK ALIM HIZMETI

İLGİ : T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü İstanbul Liman Başkanlığı’nın 07.10.2003 tarih ve 2511 sayılı yazısı. Atık alım hizmetleri ile ilgili olarak T.C.Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Liman Başkanlığı’ndan alınan ilgi yazının bir örneği Ek-A da sunulmaktadır. Sözkonusu yazıda, Gemi ve Deniz Araçlarından Kaynaklanan Atıkların Toplanmasına ilişkin uygulama esaslarında yer alan koşullara uygunluk gösteren firmaların bahsekonu hizmetin icrasında yetkili olarak belgelendirilmek üzere ivedilikle T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı’na başvurmaları gerektiği yer almaktadır. Bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER: EK-A: ( İlgi yazı örneği) EK-B:(Gemilerden ve Diğer Deniz Araçlarından Kaynaklanan Atıkların Toplanmasına İlişkin Uygulama Esasları)