• Anasayfa
  • |
  • ASYA-PASIFIK ÜLKELERI İLE İLIŞKILER HK.

ASYA-PASIFIK ÜLKELERI İLE İLIŞKILER HK.

İlgi yazı ile ; Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 2000 yılından itibaren “ Çevre ve Komşu Ülkeler Stratejisi” ve 2003 yılı başından itibaren “ Afrika ile Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi” nin uygulandığı ve 2005 yılı başından itibaren ise “Asya Pasifik Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik İlişkileri Geliştirme Stratejisi” nin uygulamaya konulduğu belirtilerek anılan stratejiler kapsamında yürütülen ticareti geliştirme faaliyetleri çerçevesinde, 2005 yılı başından itibaren Ticaret Takımları ( TİC-TAK ) çalışmalarının başlatıldığı, Ticaret takımlarının esas itibariyle ; ihracatçıların dış pazarlarda hızlı hareket etmesini sağlayacağı ve firmalara yurtdışında somut ticaret ve yatırım bağlantıları yapma yolunda ilgili ülke makamları ve kuruluşları nezdinde gerekli desteği sağlayacağı ve bu kapsamda Ek’te yer alan ülkelere yönelik heyetlerle görüşmelerin Nisan ayından itibaren başlayacağı bildirilmektedir. Söz konusu projenin, özel sektörün aktif katılımını içerecek şekilde, başarılı ve amacına uygun olarak yürütülebilmesini teminen, Ek’te yer alan listedeki ülkelerde faaliyet gösteren , işbirliği ve yatırım imkanlarını araştıran veya özel bir projeyle ilgilenenlerin T.O.B.B.’a iletilmek üzere Odamıza en geç 21 Mart 2005 Pazartesi günü saat 14:00’e kadar bilgi vermeleri hususunda bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EK: TİC-TAK 2005 Yılı Programı DAĞITIM : BİLGİ : - Tüm üyeler ( web ) - YK Başkan ve Üyeleri - Gemi İnşa Sanayicileri Birliği - Vapur Donatanları ve Acentaları Derneği - DTO Şubeleri - DTO Meslek Komitesi Başkanları