• Anasayfa
  • |
  • Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Sayın Üyemiz,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 25.08.2022 tarih ve 31934 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bahse konu Yönetmelik ile 10.08.2016 tarihli mevcut Yönetmeliğin ilgili maddelerinde yapılan değişikliklere ilave olarak "Girişim sermayesi uygulamaları" EK MADDE-1 ile Yönetmeliğe dahil edilmiştir. "Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

606_2720_ara_t_rma_geli_tirme_ve_tasar_m_faaliyetlerinin_desteklenmesine_ili_kin_uygulama_ve_denetim_y_netmeli_inde_de_i_iklik_yap_lmas_.pdf