• Anasayfa
  • |
  • Ankete Katılım ve Tanıtım Toplantısı Hk

Ankete Katılım ve Tanıtım Toplantısı Hk

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen ilgi yazı ile; Ticaret Bakanlığı ile işbirliği içerisinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Recounstruction and Development – EBRD) tarafından "Dijital Ticaretin Desteklenmesi için Yasal Reform" Projesi başlatıldığı bildirilmiştir.

Proje kapsamında, özellikle dış ticarette kullanılan ve ciro edilebilir belgelerin (kambiyo senetleri ve konşimento, taşıma senetleri vb) elektronik ortama taşınması ve elektronik olarak ciro edilebilir hale getirilmesi konusu çalışılacaktır. Referans olarak Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) tarafından hazırlanan "MLETR – Model Law on Electronic Transferable Records (Devredilebilir Elektronik Kayıtlara İlişkin Model Kanun)" alınmıştır. Projenin ilk aşamasında MLETR benzeri bir dijital yasal çerçevenin iş dünyasına faydaları ve Türkiye'nin ticaret maliyetlerine yansıması ortaya konulacaktır.

Söz konusu faydaların doğru bir şekilde ölçülebilmesi için projeyi EBRD adına yürütecek olan T3i Partner Network şirketi bir anket çalışması yapmaktadır. Ankete, https://www.surveymonkey.com/r/RRNJKRR linki üzerinden katılım sağlanabilmektedir.

Anketi doldurmadan önce bilgi almak isteyen üyelerimize yönelik Ticaret Bakanlığı tarafından projenin ve anketin tanıtımı için 26 Ocak 2024 Cuma günü saat 15.00'da kısa bir çevrimiçi bilgilendirme toplantısı yapılacak olup toplantıya katılım bilgisi aşağıdaki gibidir.

Konu: EBRD ile MLETR Anket Tanıtım Toplantısı - 26 Oca 2024 Saat:15:00

https://zoom.us/j/99519010561?pwd=alN4dTNlTG1Yby9DUFVSV2RUMGN5UT09

Toplantı Kimliği: 995 1901 0561 Parola: 259507

İlgi yazı ekte sunulmuş olup bilgilerinizi arz/rica ederim.

75_283_sirk_ler_no_75_ankete_kat_l_m_ve_tan_t_m_toplant_s_hk.pdf