• Anasayfa
  • |
  • AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HK.

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HK.

İLGİ: TOBB’un 22.02.2010 tarih ve 5017 sayılı yazısı İlgi yazı ile 5951 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda, 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’da, 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nda, 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da düzenlemeler yapıldığı bildirilmiştir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM: Bilgi: -İMEAK DTO Şubeleri -YK Başkan ve Üyeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -YK Yedek Üyeleri -Meslek Komite Başkanları