• Anasayfa
  • |
  • Amerika Birleşik Devletleri, Bahreyn Krallığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, Suudi Arabistan Krallığı ve Umman Sultanlığı Vatandaşlarına Vize Muafiyeti Hk.

Amerika Birleşik Devletleri, Bahreyn Krallığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, Suudi Arabistan Krallığı ve Umman Sultanlığı Vatandaşlarına Vize Muafiyeti Hk.

"Amerika Birleşik Devletleri, Bahreyn Krallığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, Suudi Arabistan Krallığı ve Umman Sultanlığı'nın Umuma Mahsus Pasaport Hamili Vatandaşlarının Türkiye'ye Yapacakları Turistik Amaçlı Seyahatlerinde Her 180 Günde 90 Gün Süreyle Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7976)23.12.2023 tarih ve 32408 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

862_2938_amerika_birle_ik_devletleri_bahreyn_krall_birle_ik_arap_emirlikleri_kanada_suudi_arabistan_krall_ve_umman_sultanl_v.pdf