AKB SEMINERI

İlgi yazıda, Asya Kalkınma Bankası’nın Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 2-6 Mayıs 2005 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacağı; Bu Toplantı öncesinde, 1966 yılında Asya ülkelerinin ekonomik büyümelerine katkı sağlamak, bölgedeki yoksulluğu azaltmak amacıyla kurulan ve bu doğrultuda bölge ülkelerinde çeşitli projelere finansal destek veren Asya Finansal Bankası’nın yapısını ve faaliyetlerini Türk iş dünyasına tanıtmak, banka tarafından finanse edilen projelere ne şekilde katılınabileceği konusunda firmaları bilgilendirmek amacıyla 5-6 Nisan 2005 tarihlerinde, İstanbul’da “Asya Kalkınma Bankası İş Olanakları Semineri” düzenleneceği bildirilmiştir. Sözkonusu seminer ile Türk firmalarının bu tür projelerde daha fazla görev alabilmesi ve bankanın Türk firmalarının yoğun olarak ilgi gösterdiği Orta Asya Cumhuriyetleri, Afganistan, Pakistan ve Hindistan gibi ülkelere yönelik olarak yürüttüğü bölgesel ve ulusal kalkınma stratejileri konusunda bilgilerdirilmeleri amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, sözkonusu seminere katılmak isteyen firmaların ilişikte bulunan formu doldurarak, seminer katılım ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu ile 4 Nisan 2005 Pazartesi gününe kadar DEİK’e iletmeleri gerekmektedir. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: -Tüm Üyelerimiz (WEB) EKLER: EK1: Asya Kalkınma Bankası İş olanakları Semineri Taslak Programı EK:2 Katılım Formu