• Anasayfa
  • |
  • Adalar Kaymakamlığı Basın Duyurusu

Adalar Kaymakamlığı Basın Duyurusu

İstanbul İli Adalar Kaymakamlığı tarafından yayımlanan 05.08.2021 tarihli, Ek'te sunulan "Basın Duyurusu"nda özetle;

Adalar İlçesi Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu tarafından, 04.08.2021 Çarşamba günü, mevsimsel sıcaklıklardaki artışlar ve buna bağlı olarak oluşabilecek orman yangını riskini azaltmak amacıyla, İstanbul Valiliğinin almış olduğu 30.07.2021 tarih ve 2021 sayılı "Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Ormanlık Alanlara Girişlerin Yasaklanması Hakkındaki" karara ilave olarak kararlar alındığı,

Söz konusu kararlardan deniz turizmi ve yolcu taşımacılığı faaliyetleri konusunda alınan tedbir ve uygulamalara ilişkin olarak;

1- Düzenli tarifeli seferler dışında, Adalara yönelik günübirlik turistik gezi yapan deniz araçlarının Adalardaki iskelelere yanaşmasına ve bağlanmasına 7-8/08/2021 günleri ile 14-15/08/2021 (Cumartesi/Pazar) günleri ve 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü izin verilmemesi ve iskele amirliklerince ve zabıta marifetiyle denetlenmesi, 

2- Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi tarafından deniz araçlarıyla Adalar çevresinde denetim faaliyeti yürütülmesi,

3- Adalara lojistik ve yük taşıyan deniz araçlarının, yanıcı, parlayıcı ve risk oluşturan maddeler yönünden Zabıta ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları marifetiyle denetlenmesi,

4- Yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca adli ve idari işlem yapılması,

hususları belirtilmekte olup, bu karar hükümlerinin 04.08.2021-31.08.2021 tarihleri arasında uygulanacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

823_2206_adalar_kaymakaml_bas_n_duyurusu.pdf