• Anasayfa
  • |
  • “Açık Yönetim Ortaklığı Girişimi” Hk.

“Açık Yönetim Ortaklığı Girişimi” Hk.

Sayın Üyemiz,
 
Başbakanlık tarafından  “Açık Yönetim Ortaklığı Girişimi” konusundaki Genelge   23.08.2013 tarih ve 28744 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
Söz konusu Genelge’de,
1. Bugüne kadar yaklaşık 60 ülke tarafından benimsenen Açık Yönetim Ortaklığı adlı uluslararası girişime Ülkemizin de katıldığı ve bu girişim kapsamında üye ülkeler; saydamlık ve hesap verilebilirliğin artırılması ile yolsuzlukla etkin bir biçimde mücadele edilmesi, vatandaşların ve sivil toplumun kamusal karar alma ve uygulama süreçlerine daha fazla katılımının sağlanması, açık ve etkin bir kamu yönetimi için teknolojik imkânların daha fazla kullanılması ve vatandaşların devlet karşısında daha güçlü konuma getirilmesi temel prensipleri ışığında ulusal eylem planlarını hazırlamış oldukları ve uygulamaya başladıkları;
 2. Hükümetimiz tarafından büyük önem verilen Açık Yönetim Ortaklığı Girişimi çerçevesinde Ülkemiz adına şu anda yürütülmekte olan ve bundan sonraki dönemde hazırlanacak tüm plan, program, strateji ve politikaların belirlenmesi, bunların uygulanmasının takip ve gözetimi ile güncel gelişmelere göre gerekli değişikliklerin yapılması, söz konusu süreçlere mümkün olduğunca sivil toplum kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin de katılımının sağlanması, ulusal ve uluslararası platformlarda Ülkemizin temsil edilmesi ve yapılacak çalışmalarda gerekli koordinasyonun sağlanması hususlarında 2009/19 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurulan "Türkiye'de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Komisyonu Başkanı" yetkilendirildiği,
3. Bu kapsamda yürütülecek tüm çalışmalara idari ve teknik destek verilmesi ile alınan kararların kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanmasının takibinin Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacağı,
bildirilmektedir.
Bahse konu Genelge Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) “Mevzuat Duyuruları” bölümünde yayınlanmaktadır.
Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.
Saygılarımızla,
                                                                                                                               
                                      
İsmail ASASOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter V.                                                        
 
GEREĞİ :                                                                  BİLGİ:

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                         - Meclis Başkanlık Divanı
- Türk Armatörler Birliği                                            - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                 
- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                   - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. 
- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği               
- SS. İstanbul Anadolu Yakası Kumcular      
  Üretim ve Pazarlama Kooperatifi                                                                                       
- GİSBİR                                                                   
- GESAD
- Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği
- TÜRKLİM
- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri
- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği
- Gemi Brokerleri Derneği
- Gemi Tedarikçileri Derneği