• Anasayfa
  • |
  • Açık Alkollü İçki Satış Belgesini Haiz İşyerlerinde Kullanılan Servis Amaçlı Materyallere İlişkin Tebliğ Taslağı

Açık Alkollü İçki Satış Belgesini Haiz İşyerlerinde Kullanılan Servis Amaçlı Materyallere İlişkin Tebliğ Taslağı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 03.07.2024 tarih ve 6599 sayılı yazıda özele;

Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığından alınan yazıya atfen, 08/06/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu'nun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 07/01/2011 tarihli Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin sekizinci fıkrasına dayanılarak "Açık Alkollü İçki Satış Belgesini Haiz İşyerlerinde Kullanılan Servis Amaçlı Materyallere İlişkin Tebliğ" taslağının hazırlandığı belirtilerek,

Söz konusu taslağın tetkik edilerek, Odamız görüş ve tekliflerinin  08 Temmuz 2024 tarihine kadar iletilmesi istenmektedir.

Odamız görüşlerinin oluşturulması amacıyla, "Açık Alkollü İçki Satış Belgesini Haiz İşyerlerinde Kullanılan Servis Amaçlı Materyallere İlişkin Tebliğ Taslağı" hakkındaki görüşlerinizin ek'li Görüş Formuna işlenerek, 05 Temmuz 2024 Cuma Günü mesai bitimine kadar Deniz Turizmi Birim e-posta adresine (denizturizmi@denizticaretodasi.org.tr) bildirilmesi hususunu bilgilerinize arz/rica ederiz.

 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

461_1540_a_k_alkoll_i_ki_sat_belgesini_haiz_i_yerlerinde_kullan_lan_servis_ama_l_materyallere_ili_kin_tebli_tasla_.pdf