• Anasayfa
  • |
  • ACENTA BILGILERININ YENILENMESI

ACENTA BILGILERININ YENILENMESI

Sayın Üyelerimiz; İlgi: Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden alınan 12 Eylül 2003 tarih ve B.10.1.HSS.0.12.00.04-4539 sayılı yazı. (Genelge G.T.K. 9) İlgi yazı ile; Sahil Güvenlik Sağlık Genel Müdürlüğü ve Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerinde acenta bilgilerini içeren bir veri tabanı oluşturulduğu ve oluşturulan veri tabanı ile işlem yaptıracak acenta ve temsilcilerin Sahil Güvenlik Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından bilgisayar ortamında tanınmasının ve yapılacak iş ve işlemlerin azaltılmasının hedeflendiği bir çalışma başlatılması çerçevesinde Sahil Güvenlik Sağlık Genel Müdürlüğü ve Sahil Sağlık Denetleme Merkezileri ile iş ve işlem yapan tüm acentaların 1 Ekim 2003 tarihinden itibaren yapmakla yükümlü bulundukları işlemler hakkında bilgi verilmektedir İlgi yazı ekte olup konu hakkında bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Genelge G.T.K. 9 (1 Sayfa)