• Anasayfa
  • |
  • AB UYGULAMALARI IÇIN ALINAN SON GÜNCEL HABERLER

AB UYGULAMALARI IÇIN ALINAN SON GÜNCEL HABERLER

31.03.2003 tarihinde Agence Europe’den alınan haberlere göre; AB Konseyinde, AB Komisyonu tarafından sunulan teklifler konusunda anlaşmaya varıldığı, Buna göre; 1. Bundan sonra ağır fuel oil yüklerinin (heavy fuel oil, heavy crude oil, waste oils, bitumen ve tar) hiçbir tek cidarlı tanker tarafından AB sularında taşınamayacağı, Erika ve Prestige tipi, 1982 den önce inşa edilen 23 yaş üstü tek cidarlı ve “MARPOLÖNCESİ” diye tabir edilen petrol tankerlerinin (en yeni olanlar, en geç 2005’te elimine edilecek şekilde - Kategori 1 tankerleri) AB sularına girmesinin hemen yasaklanacağı, 2. 1982-1996 yılları arasında inşa edilen ve “MARPOL” tipi tek cidarlı Kategori 2 tankerleri ile Kategori 3 tankerlerinin(Güçlendirilmiş yapısı (structure) bulunan tankerler – OPA 90 da belirlenen koşulları yerine getiren – 2015 veya 25 yaşına geldiğinde), inşa tarihine göre, en geç 2010 da elimine edileceği, 3. Bu yeni kurallarla Avrupa Birliği, Amerika’nın tek cidarlı tankerler için devre dışı bırakma (phase-out) periyoduna benzer bir uygulama yapmayı amaçladığını, AB Konseyinin, Hazirandaki Ulaştırma Konseyinde bu yeni kuralları kabul edip, Temmuzda yürürlüğe sokmayı planladığı, 28.03.2003 de yapılan Ulaştırma Konseyinde Fransa, İspanya, Portekiz, İngiltere ve İrlanda, Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) deniz kanunu konvansiyonu tarafından -belirli, temel olarak ekolojik koşullara bağlı- izin verildiği şekilde, korumak için gerekli önlemleri alabilmek amacıyla IMO’ya “özellikle hassas denizcilik alanları” belirlemesi için bir muhtıra sundukları ve bu ülkeleri, 14 Temmuzda Londra’da yapılacak olan MEPC toplantısında görüşülmesi için, hazırladıkları dosyayı 11 Nisandan önce IMO’ya sunmayı düşündükleri, ilgili alanlar kuzey batı avrupa bölgesindeki bazı belli alanlar (MARPOL da tanımlandığı şekliyle), İngiliz kanalı ve kıyı suları, İngiliz kirlilik kontrol alanları ve İrlanda kirlilik müdahele alanlarının belli bölümleri ve Fransa, İspanya ve Portekiz kıyı şeridi boyunca bulunan özel ekonomik alanlar olarak tanımlandığı, 4. Yukarıdaki 5 ülkenin, çift cidarlı tankerler ve 15 yaş altındaki tek cidarlı tankerler (bu bölgeleri geçmeye niyeti olduğunu 48 saat önceden belirtmeleri koşuluyla) dışındaki, ağır fuel oil yükü taşıyan tek cidarlı tankerlerin bu bölgelerden geçişini yasaklamayı planladıkları, belirtilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla Deniz İPEK Genel Sekreter