• Anasayfa
  • |
  • AB SKDM Özel Sektör Bilgilendirme Seminerleri

AB SKDM Özel Sektör Bilgilendirme Seminerleri

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan 19.02.2024 tarih 1792 sayılı yazı ile, Avrupa Birliği'nin (AB) Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında hayata geçirdiği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), raporlama yükümlülüklerini içeren geçiş dönemi uygulaması itibariyle 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren devreye alındığı, SKDM'nin 2026 yılında ana uygulama dönemi başladığında, AB'ye ithal edilen ilgili ürünlere gömülü emisyonlar üzerinden mali yükümlülükler de yaratmaya başlayacağı,

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı tarafından; SKDM raporlama yükümlülüklerinin devreye girmesiyle ortaya çıkan uygulama güçlükleri dikkate alınarak, Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan SKDM'nin etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalara dikkat çekmek ve özel sektörümüze sera gazı emisyonlarının raporlanması ve azaltımı konusundaki çalışmalarında yol gösterebilecek bilgi paylaşımında bulunmak üzere, çevrimiçi bilgilendirme seminerleri gerçekleştirileceği,

Söz konusu etkinlik planlaması kapsamında ayda bir gerçekleştirilmesi öngörülen seminerlerin ilkinin, ekli program çerçevesinde 23 Şubat 2024 Cuma günü saat 14.30'da yapılacağı, Ek'te yer alan programda bulunan kayıt linki üzerinden kayıt yaptırılabileceği hususları belirtilmiştir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

148_519_ab_skdm_zel_sekt_r_bilgilendirme_seminerleri.pdf