• Anasayfa
  • |
  • AB Net Sıfır Sanayi Yasası Hk.

AB Net Sıfır Sanayi Yasası Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen, 19.02.2024 tarihli Ek’te sunulan yazıda; Avrupa Komisyonu tarafından sunulan “Net Sıfır Sanayi Yasası”na ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından, iklim nötr bir ekonomiye hızlı geçişi desteklemek ve bu alanda uluslararası rekabet gücünü arttırmak amacıyla “Yeşil Mutabakat Sanayi Planı” kapsamında 16 Mart 2023 tarihinde sunulan “Net Sıfır Sanayi Yasası” teklifine yönelik olarak, Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu arasında yürütülen üçlü müzakerelerde anlaşma sağlandığı belirtilmekte olup Yasa kapsamında;

- Net sıfır teknolojiler için AB üretim kapasitesinin, 2030 yılı itibariyle beklenen AB talebinin en az %40’ına ulaşması,

- Net sıfır teknolojiye sahip daha fazla üretim tesisinin daha hızlı bir şekilde inşa edilmesine olanak tanınması,

- Bataryalar, güneş pilleri, kara ve deniz rüzgarı, yakıt hücreleri, elektrolizörler, grid teknolojiler ve sürdürülebilir alternatif yakıtlar gibi teknolojilerin desteklenmesi,

- Net sıfır ürünler için pazar erişiminin kolaylaştırılması,

- AB’de net sıfır sanayilerin büyütülmesi için ihtiyaç duyulan iş gücünün becerilerinin geliştirilmesinin desteklenmesinin hedeflendiği belirtilmektedir.

Net Sıfır Sanayi Yasası’na ilişkin Ticaret Bakanlığı’nın bilgilendirme yazısı ile Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu’nun açıklamaları yazı Eki’nde yer almaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

152_537_537_152.pdf