• Anasayfa
  • |
  • AB Emisyon Ticaret Sistemine Kayıt Rehberi Hk.

AB Emisyon Ticaret Sistemine Kayıt Rehberi Hk.

Avrupa Birliği (AB) tarafından denizcilik sektöründen kaynaklanan emisyon ve kirleticilerin belirlenen hedefler doğrultusunda azaltılması için çalışmalar sürdürülmekte olup, bahse konu düzenlemeler başta gemi işletmecileri olmak üzere denizcilik sektörü açısından son derece önemli hale gelmiştir.

Bu çerçevede, AB’nin Avrupa Yeşil Mutabakatı-AYM (European Green Deal) kapsamında Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım başlığı içinde 55’e Uyum (Fit for 55) mevzuat paketinde denizciliğin AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kapsamına alınması düzenlemesi Mayıs 2023’te kabul edilmiş, Avrupa Birliği İzleme, Raporlama ve Doğrulama (EU MRV) Sistemi revize edilmiştir. Bu iki yeni sistem (ETS ve MRV) 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, AB Emisyon Ticaret Sistemi kapsamında gemilerin/denizcilik şirketlerinin ETS’ye giriş ve yapılması gereken iş/işlemleri konusunda ETS’ye kayıt sürecinde izlenecek sistematiği açıklayan rehber Odamız tarafından hazırlanmış olup sektörümüzün bilgilendirilmesi amacıyla Ek’te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

159_543_543_159.pdf