• Anasayfa
  • |
  • 5GtoB Sektörel İstisare Toplantisi

5GtoB Sektörel İstisare Toplantisi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 20.04.2022 tarih ve 4180 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

26 Nisan 2022 Salı günü saat 14.00'te, 5G Teknolojisinin iş dünyasına sunduğu imkanları anlatmak ve bu imkanları iş dünyasının üst düzey temsilcileri ile birlikte değerlendirmek amacıyla sektörel istişare toplantısının gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, bahse konu toplantıya ilişkin detaylı bilgi ekte sunulmaktadır.

Yazıda, TOBB ile Huawei işbirliğinde internet üzerinden gerçekleştirilecek olan toplantıda 5G teknolojisinin yüksek bağlantı hızı, düşük gecikme ve makine tipi bağlantı imkanlarının iş dünyasına sunduğu fırsatlar ile iş senaryolarının uygulamaları anlatılacağı belirtilmekte olup, 5G'nin sunduğu imkanların iş dünyası temsilcileri ile birlikte istişare edileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

336_1857_t_rkiye_odalar_ve_borsalar_birli_i_taraf_ndan_g_nderilen_20042022_tarihli_yaz_ve_eki.pdf