• Anasayfa
  • |
  • 5447 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Hakkında

5447 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Hakkında

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yeni pazarlara açılması, bu pazarlarda bilinirliğin arttırılarak uluslararası arenada rekabet güçlerinin geliştirilmesi amacıyla, yurtdışına yönelik olarak gerçekleştirilecek harcamalar Bakanlığımızca yürütülen destek programları kapsamında desteklenmektedir. Bu çerçevede, 2012 yılından bu yana bilişim sektöre verilen destekler, sektörün ihtiyaçları ve Bakanlığımız ihracat hedefleri doğrultusunda güncellenmiş olup; 5447 sayılı "Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması Ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkında Karar" 20/04/2022 tarihli ve 31815 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yeni Karar ile destek kapsamından faydalanan şirketlerin kapsamı bilişim alt sektörlerinin tamamını içerecek şekilde genişletilerek; yazılım, dijital oyun, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri ve dijital aracılık ve hizmet platformları gibi potansiyeli olan alt sektörler de kapsama alınmış olup; böylelikle, ihracatın tüm ülke geneline yayılması hedeflenmiştir.

Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü Bilişim, Yazılım, Dijital ve İletişim Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından TOBB'a gönderilen ilgi yazı ekte sunulmuş olup bilgilerinizi arz/rica ederim.

397_2063_sirk_ler_no_397_5447_say_l_cumhurba_kan_karar_hakk_nda.pdf