• Anasayfa
  • |
  • 5312 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI HK.

5312 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI HK.

5312 sayılı Kanuna istinaden hazırlanan “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği” nin 3 üncü maddesinde kıyı tesisleri tanımlanmış olup;  Kıyı tesisi acil müdahale planı başlıklı 23 uncu maddesinde, acil müdahale planlarının 2 (iki) ay içinde hazırlanması, planda yer alacak personel, malzeme ve ekipman miktarının belirlenmesi,  Kıyı tesislerinin yükümlülükleri başlıklı 34 üncü maddesinde, kirlenme zararlarının önlenmesi ya da azaltılabilmesi amacıyla yeterli kapasiteye sahip olması,  Kıyı tesislerinin mali sorumluluk garantileri başlıklı 41 inci maddesinde ise, mali sorumluluk sigortası yaptırılmasının zorunluluğu, hususları İlgi(a), (b) de yer almaktadır. Bu kapsamda İlgi (a) ve (b) ile kıyı tesisi acil müdahale planlarının ivedi yapılmasına ilişkin İş Termin Planları’nın, Çevre ve Orman Bakanlığı’na ulaştırılmasının sağlanması ve sürelerinin dolmak üzere olduğu belirtilmektedir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER: Ek-A: İlgi (a) ve (b) yazıları ( 9 syf.) DAĞITIM Gereği Bilgi: - Tüm Üyelerimiz (WEB) -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - SS Motorlu Taşıyıcılar Koop. - İMEAK DTO Çevre Komisyonu - VDAD - GİSBİR - TÜRKLİM - İMEAK DTO Meslek Komiteleri Bşk - İMEAK DTO Şubeleri