• Anasayfa
  • |
  • 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı hk.

5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı hk.

İstanbul
Sayı
Our Reference
 4520
Konu
Subject
 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı hk.

Sirküler No:    664 / 2013
 Sayın Üyemiz,

 T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında;
- 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı,
- 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği Taslağı – Yönetmelik Çalışmaları,
 
yayınlanmaktadır.

  Bahse konu Taslaklar,   Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr  adresinde “Genel Duyurular” içerisinde “Mevzuat Duyuruları” bölümünde yayınlanmaktadır. 
 

EKLER :
EK-1: 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanun Taslağı (Web Sayfamızda)
EK-2: 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği Taslağı (Web Sayfamızda)

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. 

Saygılarımızla

İsmail ASASOĞLU

Genel Sekreter V.

DAĞITIM:
Gereği :                                                                  Bilgi :
- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                           - Yönetim Kurulu Başk.ve Üyeleri
- Türk Armatörler Birliği
- S/S Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop
- Vapur Don. Ve Acen. Derneği
- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği
- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

-13-27-28 No.lu Meslek Grupları