• Anasayfa
  • |
  • 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Hk.

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Hk.

İstanbul
Sayı
Our Reference
 4483
Konu
Subject
 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Hk.

Sirküler No :  658 /2013

08 Kasım 2013 tarih ve 28815 sayılı RG’de yayımlanan 2013/5371 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

29.09.2009 tarih ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 7 Ekim 2009 tarih ve 27369 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararının Beşinci Kısmının Altıncı Bölümünün Dördüncü Ayrımının başlığı “Deniz ve Hava Ulaştırmacılığında Kullanılan Eşya” şeklinde değiştirilmiş ve aynı Kararın “Muafiyetin Kapsamı” başlıklı 97.maddesinde değişlikler yapılmıştır.

EK :

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.
Saygılarımızla
İsmail ASASOĞLU

Genel Sekreter V.