• Anasayfa
  • |
  • 39. Dönem Gümrük Birliği Ortak Komitesi Gündemi

39. Dönem Gümrük Birliği Ortak Komitesi Gündemi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 20.07.2023 tarihli ekte sunulan yazıda;

Gümrük Birliği'ni doğrudan ilgilendiren alanlarda ortaya çıkan sorunların çözümü ve Gümrük Birliği'nin düzgün işleyişinin temini amacıyla Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortak Komitesi (GBOK) toplantılarının düzenlendiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla; bu çerçevede, 39. Dönem GBOK Toplantısı'nın 30 Kasım-1 Aralık 2023 tarihlerinde ülkemiz ev sahipliğinde Avrupa Komisyonu temsilcilerinin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ve söz konusu toplantının gündeminde yer alacak konuların tespitine yönelik hazırlık çalışmalarının başlatıldığı ifade edilmektedir.

Bahse konu toplantı gündemine alınmasında yarar görülen konuların gerekçeleri ile birlikte Ticaret Bakanlığı'na iletilmek üzere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) gönderilmesi talep edilmektedir.

Bu kapsamda söz konusu toplantı gündemine dahil edilmek üzere tarafınızca yarar görülen konular ve gerekçelerinin 26 Temmuz 2023 tarihine kadar Odamız Dış İlişkiler Birimine (muge.soysal@denizticaretodasi.org.tr ) iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

514_1827_39_d_nem_g_mr_k_birli_i_ortak_komitesi_g_ndemi_hk.pdf