• Anasayfa
  • |
  • 3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/38) Hk.

3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/38) Hk.

Sayın Üyemiz,
           
            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ‘‘3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/38)’’ 4 Eylül  2014 Tarih ve 29109 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
            Söz konusu Tebliğ değişikliği ile;  
            - Tebliğin, 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci ve üçüncü alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
            2) Rumeli Karaburun (41° 14.895' N - 29° 05.421' E) ile Kefken Adası Feneri (41° 13.017' N - 30° 15.076' E) arasında kalan karasularımız (Harita-122),
            3)Tosun Burnu (41° 52.000' N - 32° 52.271' E) ile Samsun İli, Yakakent İlçesinde, Çayağzı Burnu (41°41.040’ N - 35° 25.193’ E) arasında kalan karasularımızda (Harita-123),”
            - İlave olarak 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki dördüncü alt bent eklenmiştir.
            4) Samsun-Ordu İl sınırındaki Akçay’ın denize döküldüğü (41° 08.874' N - 37° 10.112' E) yer ile Gürcistan sınırı arasında kalan karasularımız (Harita-123/A)”
            -Ayrıca, aynı Tebliğin ekinde yer alan Harita-122 ve Harita-123 Ekteki şekliyle değiştirilmiş ve Harita-123/A eklenmiştir.
            3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve Harita Eki Odamız     (www.denizticaretodasi.org.tr)  web sayfasında Mevzuat/Tebliğ duyuları  bölümünde yer almaktadır.
 
             Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.
 
        Saygılarımızla,
EK: Bahse Konulu Tebliğ ve Eki  (2 sayfa)
 
 
                                                                                                                  Murat TUNCER
                                                                                                                  Genel Sekreter   
 
GEREĞİ :                                                                        
- Tüm Üyeler (Web Sayfasında)                             
- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri             
- 01,02  No’lu Meslek Komite Üyeleri                 
- SUR-KOOP                                                                   
- Balık Müstahsilleri Derneği
- S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği