245

Elektronik haberleşme hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak Türk Boğazlarında kurulacak olan alt yapıya ilişkin geçiş hakkı izin ve uygulamaları hakkındaki Karar’ın yürürlüğe konulması; Ulaştırma Bakanlığının 26/3/2009 tarihli ve 427 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 18/5/2009 tarihinde kararlaştırılmış olup, 26.05.2009 tarih ve 27239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bahsekonu karar uyarınca, Türk Boğazlarından, elektronik haberleşme alt yapısı kurmak, kaldırmak, bakım ve onarım yapmak gibi amaçlarla işletmecilere tanınan geçiş hakkının sınırlandırılmasına ilişkin esaslar, Türk Boğazlarının stratejik önem ve özelliği ile milli güvenlik ve kamu yararı gibi hususlar dikkate alınarak Ulaştırma Bakanlığınca belirlenmektedir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -YK Başkan ve Üyeleri -YK Yedek Üyeleri