• Anasayfa
  • |
  • 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı Hk.

2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 05.10.2022 tarih ve 9849 sayılı yazıda özetle;

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilen 28.09.2022 tarihli yazıda, Ekim 2020 tarihinde çalışmalarına başlanan "2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı"nın Nisan 2022 tarihinde tamamlandığı ve bu kapsamda Türkiye'nin 2053 yılına kadar yapacağı ulaştırma altyapıları ve politikaları doğrultusunda Ulaştırma 2053 vizyonun belirlendiği ve kamuoyuna tanıtıldığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Türkiye'de lojistik ile ilgili iş ve hizmetlerde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların aynı amaç etrafında işbirliği ve koordinasyonunun sağlanması ve lojistik alanında yürürlüğe konulacak stratejilerin belirlenmesi, uygulanması ile mezkur projenin hayata geçirilmesi amacıyla hazırlanan "Lojistik Koordinasyon Kurulu ve Lojistik Koordinasyon İcra Kurulunun Teşkili ile Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Karar" doğrultusunda bahse konu kurulların çalışmalarına başlayabilmesi için https://tobb.org.tr/TurkiyeSektorMeclisleri/Documents/2053-Lojistik-plan.pdf linkte yer alan "2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı"na ilişkin görüşlerin en geç 7 Ekim 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmesi istenmektedir.

Bu itibarla, TOBB'a gönderilmek üzere yukarıdaki linkte yer alan Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı"na ilişkin görüşlerinizin en geç 6 Ekim 2022 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamıza gönderilmesini arz/rica ederim.

715_2931_2053_ula_t_rma_ve_lojistik_ana_plan_hk.pdf