• Anasayfa
  • |
  • 2024 Yılında Yürürlüğe Girecek Kurallar

2024 Yılında Yürürlüğe Girecek Kurallar

Ulaştırma Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün bila tarih ve 1636088 sayılı yazısı ile, Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS-74) ve ilgili Kodlar, Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) ve Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC 2006)'ne gelen ve 2024 yılında yürürlüğe giren/girecek olan uluslararası kurallar yazıları ekinde özet olarak gönderilmektedir.

İlgili yazı ve ekindeki 2024 Yılında Yürürlüğe Girecek Yeni Kurallar yazımız ekinde sunulmakta olup, söz konusu gerekliliklerle ilgili olarak uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilere yapılan her türlü denetimde kuralların uygulanıp uygulanmadığına özellikle dikkat edileceği ve gemilerin kurallara uyumunun sağlanması gerektiği hususunda bilgilerinizi arz/rica ederim.

3_13_2024_y_l_nda_y_r_rl_e_girecek_kurallar.pdf