• Anasayfa
  • |
  • 2023 Yılı Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Güncellenmesi Hk.

2023 Yılı Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Güncellenmesi Hk.

Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğin 5'nci maddesi "Kayıt ücreti ile yıllık aidat miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz." ve 12'nci maddesi "Yeni kurulan sermaye şirketleri için belirlenecek kayıt ücreti, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yüzde on beşinden fazla olamaz." hükmünü amirdir.

01.01.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 2023 yılı Aidat ve Ücret Tarifesinde yer alan 6-A derece kayıt ücreti ve yıllık aidat tutarları ile Y Derece için belirlenmiş olan kayıt ücretleri, 2023 yılında uygulanacak aylık asgari ücret brüt tutarı olan 10.008-TL'nin % 10'luk sınırın altında kalmış olması nedeniyle Oda Meclisinin 05.01.2023 tarih ve 3/7 sayılı Kararı ile 6-A Derece kayıt ücreti ve yıllık aidat ile Y Derece (Yeni Kurulan Sermaye Şirketleri için) kayıt ücreti 1.010,00-TL olarak yeniden belirlenmiş olup, 06.01.2023 tarihinden itibaren Odamızca uygulanacak Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat tarifesi aşağıda yer almaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

21_37_2023_y_l_kay_t_creti_ve_y_ll_k_aidat_g_ncellenmesi_hk.pdf