• Anasayfa
  • |
  • 2023 Yılı Hizmet Bedelleri

2023 Yılı Hizmet Bedelleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nün 01.02.2023 tarih ve 960928 sayılı ekli yazısında, Bakanlığın Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu'nun 31.01.2023 tarih ve 242 sayılı kararıyla Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü görev alanı içerisinde yer alan işlemler hakkında Ek listelerdeki hizmet bedellerinin güncellendiği, bu kapsamda Ek listelerde belirtilen işlemlere ait ücretlerin 02 Şubat 2023 tarihi itibariyle geçerli olacak şekilde uygulanacağı bildirilmektedir.

Söz konusu yazıya Odamızın web sayfası www.denizticaretodasi.org.tr  "Genel Duyurular" bölümünden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

93_350_2023_y_l_hizmet_bedelleri.pdf