• Anasayfa
  • |
  • 2023 Erasmus+ ve ESC Merkezi Proje Fırsatları Hk.

2023 Erasmus+ ve ESC Merkezi Proje Fırsatları Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza gönderilen 11.01.2023 tarihli yazıda;

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı'nın Avrupa Birliği'nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programı olan Erasmus+ Programı ve Avrupa çapında toplumsal ihtiyaçları karşılamaya yönelik olan Avrupa Dayanışma Programı'nın (ESC) ülkemizde yürütülmesinden sorumlu kamu kuruluşu olduğu,

Ülkemizin etkin olarak 2004'ten bu yana katılım sağladığı Erasmus+ Programı ve 2018'den beri yer aldığı ESC Programında projelerin başvuruların yapıldığı kuruma göre 2'ye ayrılmakta olduğu ve başvuruları doğrudan Ulusal Ajansa yapılan projelerin "ülke merkezli projeler" olarak adlandırılırken, başvuruları doğrudan Brüksel'de bulunan Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansına (EACEA) yapılan projelerin ise "merkezi projeler" olarak tanımlandığı,

Merkezi projelerin, Avrupa çapında yükseköğretim alanında standartların geliştirilmesine vesile olacak müfredatların ve yüksek lisans programlarının tasarlanması, üniversite birliklerinin kurulması ve bu standartlarının Avrupa ötesine yayılması; üniversite-sanayi işbirlikleri ile Avrupa genelinde yenilikçilik kapasitesi, girişimcilik anlayışının artırılması; spor projeleri ile spor kulüplerinin kapasitelerinin geliştirilmesi, sporun ruhuna aykırı durum ve koşullarla mücadele edilmesi ve herkes için sağlıklı yaşama katkı sağlanması; gençlik alanının bir sektör olarak ele alınarak bu sektörün parçası olan unsurların kapasitelerinin geliştirilmesi; dünya çapında yardımlaşma ve dayanışmaya katkıda bulunulması gibi konulara odaklanmakta olduğu,

Bu amaçların hayata geçirilebilmesi için Avrupa geneli katılımı ile oluşturulan ortaklıkların kurulmasının gerektiği ve bu ortaklıklara projeleri için proje başına 4 Milyon Avroya kadar hibe tahsis edildiği ve bu doğrultuda; EACEA tarafından yayımlanan 2023 Yılı Teklif Çağrısında Erasmus+ Programı kapsamında 12 adet, ESC kapsamında ise 2 adet olmak üzere toplam 14 merkezi proje için başvurular açılmış olduğu belirtilerek merkezi projeler başvuru portalına (bit.ly/EACEABaşvuruPortalı) internet adresinden ve Ulusal Ajansın bilgilendirme sayfasına da (bit.ly/UATeklifÇağrıları) internet adresinden erişilebildiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

37_165_2023_erasmus_ve_esc_merkezi_proje_f_rsatlar_hk.pdf